Identyfikacja miejsca - GCKiP Kobylnica

Projekt przedstawia propozycję logo oraz koncept identyfikacji dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy. Projekt zakładał wprowadzenie brand hero, który miałbyć przyjazną i przyjemną postacią, która namawia do kultury. Tym samym bohater, który zbudowany został z pojedynczej linii jest początkiem do wprowadzenia innych, dodatkowych elementów opisujących kulturę.

Zobacz także:

Projekt strony internetowej – Polidomes Construction

Branding

Identyfikacja firmy – DUNE
Projekt strony internetowej – Figura Development
Projekt logo – FTE